Lantmäteriet

Lantmäteriet arbetar för att använda Artificiell Intelligens (AI)

Artificiell intelligens är programvaror och tjänster som tänker intelligent. Systemet kan exempelvis sortera bland information och avgöra vilket svar som passar bäst till en fråga. Detta tänker vi arbeta för att använda inom Lantmäteriet. Tanken är att kunder ska kunna ställa frågor om lagfarter, inteckningar, inskrivningar och andra rättigheter i fastigheter via en chattfunktion och få relevanta svar tillbaka av en digital medarbetare. Den digitala medarbetaren är en produkt som heter Watson som IBM levererar. Watson har under en period tränats i ”lantmäterisvenska” och har matats med information från en stor mängd frågor som ställts till Lantmäteriet under åren. Watson är inte fullärd ännu och behöver vår kompetens för att tränas upp ytterligare för att ge relevanta svar till våra kunder, innan chattfunktionen kommer på plats. Vi kan hjälpa till med detta genom att ställa frågor till systemet och sedan avgöra om svaren är bra eller dåliga. Det gör vi genom att ”tumma upp” eller ”tumma ned” sökresultatet. Ju mer vi föder systemet med våra frågor och betygsätter svaren, ju bättre och mer intelligent blir systemet.

Gear loading Gear loading

{{relevanceMessage}}

{{resultMessage}}

{{a.title}}

{{a.shortText}} ... Läs mer
{{a.text}}

Källa - {{a.url}} Källa - Mail